För frågor som berör Differens förening, till exempel angående medlemskap eller medlemsmöten, vänligen använd följande E-mailadress: / For questions regarding Differens association, such as for instance questions about membership or meetings, please use the following E-mail adress:

tidskriften.differens@gmail.com