Solförmörkelser: Litterär dialektik hos Novalis och Bataille